🔍 Знайти найближчий магазин

Конкурс "Підготуй собаку до літа"

ФІНАЛІСТИ:

1 етап:

ПРАВИЛА КОНКУРСУ

1. Загальні положення.
1.1. Конкурс «Підготуй собаку до літа» (далі за текстом цих Правил – Конкурс) проводиться ТОВ «НОВА ФУДС УКРАЇНА» (далі за текстом цих Правил – Організатор).
1.2. Оголошення про Конкурс розміщується у відкритому доступі до соціальної мережі https://www.instagram.com (далі Інстаграм) за адресою: https://www.instagram.com/naturaltrainerua/.
1.3. Цей Конкурс проводиться з метою формування та підтримки інтересу до продукції під товарним знаком Natural Trainer®, що імпортується ТОВ «НОВА ФУДС УКРАЇНА», а також з метою просування зазначеної продукції на українському ринку.
1.4. Конкурс не є лотереєю чи іншою, заснованою на ризику, грою. Визначення переможців Конкурсу (далі Переможець) не має імовірнісного (випадкового) характеру, а відбувається відповідно до цих Правил.

2. Інформація про Організатора конкурсу.
2.1. Організатором Конкурсу є Товариство з обмеженою відповідальністю «НОВА ФУДС УКРАЇНА». Адреса місцезнаходження: вул. Зелена, 147, м. Львів, 79035 Україна. ЄДРПОУ: 38764409.

3. Терміни проведення Конкурсу.
3.1. Загальний термін проведення Конкурсу з 21.01.2022 р. до 31.05.2022 р. включно.
3.2. Період завантаження робіт Учасника на Конкурс:

 • 1 етап – з 21.01.2021 р. до 11.02.2022 р. (23:59 годин) включно.
 • 2 етап – з 16.02.2022 р. по 31.03.2022 р. (23:59 годин) включно.

3.3. Визначення Переможців Конкурсу проводиться в період

 • 1 етап – з 12.02.2022 р. 00:00 годин по 15.01.2022 р. до 18:00 годин.
 • 2 етап – з 01.04.2022 р. 00:00 годині по 31.05.2022 р. до 18:00 годині. Результати визначення Переможців будуть опубліковані у соціальній мережі Інстаграм за адресою: https://www.instagram.com/naturaltrainerua/.

3.4. Вручення призів, зазначених у п.6 Правил, проводиться у період:

 • 1 етап – з 16.02.2022 року по 19.02.2022 р. включно у порядку, зазначеному у п.14 Правил.
 • 2 етап – з 01.04.2022 року по 31.05.2022 р. включно у порядку, зазначеному у п.14 Правил.

4. Територія проведення Конкурсу.
4.1. Конкурс проводиться по всій території України.
4.2. Конкурс проводиться у соціальній мережі Інстаграм за адресою: https://www.instagram.com/naturaltrainerua/.

5. Порядок та спосіб інформування учасників Конкурсу про Правила, а також результати Конкурсу.
5.1. Інформування учасників Конкурсу та потенційних учасників Конкурсу про його умови, терміни, дострокове припинення його проведення відбуватиметься за допомогою:
5.2. Розміщення цих Правил Конкурсу у глобальній мережі Інтернет за адресою https://www.instagram.com/naturaltrainerua/ на весь період проведення Конкурсу.

5.3. Список Переможців буде опублікований в мережі Інтернет за адресою: https://www.instagram.com/naturaltrainerua/ та протягом 1 робочого дня з дня визначення Переможців, зазначеного у п.3.3. цих Правил.

6. Призовий фонд конкурсу.
6.1. Призовий фонд конкурсу формується за рахунок коштів організатора конкурсу.
6.2. Призовий фонд включає наступні призи в наступній кількості:

 • 1 етап – набір упаковок корму Natural Trainer® – 3 штуки.
 • 2 етап – набір упаковок корму Natural Trainer® – 1 штука.
6.3. Після визначення переможців зв'язується Організатор Конкурсу для отримання контактної інформації.


7. Умови проведення Конкурсу.
7.1. Для того, щоб стати Учасником Конкурсу (далі – Учасник), необхідно в період, зазначений у п. 3.1., мати обліковий запис (далі – Акаунт) у соціальній мережі Інстаграм за адресою: https://www.instagram.com/.

 • 1 етап – Для того, щоб стати Учасником 1 етапу, необхідно в період, зазначений у п. 3.2., опублікувати опис собаки з перерахуванням причин, чому, на думку власника, собака може взяти участь у етапі 2 у коментарях до анонсуючого посту Instagram.
 • 2 етап – Для того, щоб стати Учасником 2 етапу, необхідно в період, зазначений у п. 3.2., опублікувати звітні матеріали (фотографії та/або відео та/або коментарі) про вживання вихованцем корму, отриманого за підсумками результатів 1 етапу.
 • Учасник Конкурсу має перебувати у групі https://www.instagram.com/naturaltrainerua/.

7.2. Не допускаються до участі у Конкурсі фотографії, що містять елементи еротики, порнографії, насильства, що ображають честь і гідність будь-яких осіб, здатні стати причиною порушення соціальної, расової, національної чи релігійної ворожнечі, будь-які інші матеріали, що суперечать законодавству України.
7.3. Організатор залишає за собою право відмовити Учаснику у розміщенні посту на Конкурс у разі його невідповідності Правилам Конкурсу. Організатор на власний розсуд приймає рішення про відповідність постів цим Правилам. Учасник має право звернутися до Організатора, щоб пояснити причини відмови.
7.4. Кожен Учасник може виграти не більше 1 (одного) призу з Призового фонду у рамках Конкурсу.

8. Учасники Конкурсу.
8.1. Учасником Конкурсу можуть стати особи, які відповідають таким умовам:
8.1.1. До участі в Конкурсі допускаються лише ті, хто проживає на території проведення цього конкурсу (п. 4.1. цих правил), дієздатні повнолітні громадяни України старше 18-ти років.
8.1.2. У Конкурсі забороняється брати участь працівниками представникам Організатора та афілійованим з ними особам, членам сімей таких працівників та представників, а також працівникам та представникам будь-яких інших осіб, які мають відношення до організації та/або проведення Конкурсу, а також членам їх сімей.
8.1.3. До участі у Конкурсі не допускаються: особи, які вказали некоректну, неточну, недостовірну інформацію, а також особи, які не завантажили та/або завантажили фотографії без дотримання термінів, зазначених у п. 3.2. цих Правил, на сайт https://www.instagram.com. Конкурсне завдання, а також особи, чиї відповіді не були схвалені Організатором Конкурсу як такі, що не відповідають цим Правилам.
8.1.4. Факт участі у Конкурсі передбачає ознайомлення та повну згоду Учасника з цими Правилами. Учасник погоджується на обробку його/її персональних даних з метою Конкурсу, включаючи, але не обмежуючись, на отримання SMS-повідомлень, реклами та кореспонденції від Організатора Конкурсу, що стосуються цього Конкурсу, телефоном, електронною поштою, Укрпоштою та/або кур'єрською поштою. Персональні дані надаються на добровільній основі, однак незгода на обробку таких даних унеможливлює участь у Конкурсі.
8.1.5. Факт участі у Конкурсі має на увазі, що Учасники Конкурсу висловлюють свою безумовну згоду на передачу Організатору Конкурсу безоплатної простої ліцензії на об'єкти авторського права, отримані в результаті участі у Конкурсі, а Переможці Конкурсу терміном на 20 років також дають згоду на використання зазначених об'єктів інтелектуальної власності. Конкурсу шляхом включення зазначених об'єктів до рекламних матеріалів, що розміщуються будь-якими законними способами. Учасники Конкурсу погоджуються давати рекламні інтерв'ю про участь у Конкурсі в будь-яких засобах масової інформації, брати участь у відеозйомках, у тому числі для виготовлення та розповсюдження рекламних друкованих матеріалів про продукцію під товарними знаками, що знаходяться в управлінні Організатора, без виплати будь-яких винагород.
8.1.6. Обліковий запис Учасника має бути заповнений: повинні бути присутні аватар і інші фотографії.

9. Порядок визначення переможців.
9.1. Для визначення Переможців Конкурсу створюється Журі (далі – «Журі»), що складається із трьох представників Організатора. Склад Журі визначається Організатором.
9.2. Журі у період конкурсу обирає

 • 1 етап – 3 (три) Переможці, які розмістили найцікавіші коментарі під анонсуючим постом, коментарі мають відповідати Правилам Конкурсу.
 • 2 етап – 1 (одного) Переможця, який опублікував найбільшу кількість звітних матеріалів.

9.3. Після оголошення Переможців Організатором здійснюється триразова спроба зв'язатися з Переможцем, надіславши «особисте звернення» у коментарях до конкурсної посади сайту https://www.instagram.com. У разі відсутності відповіді протягом 5 (П'яти) днів Переможець автоматично позбавляється права отримати Приз призового фонду Конкурсу, а Переможцем Конкурсу стає Учасник, який посів наступне місце за рішенням Журі.
9.4. Визначення Переможців Конкурсу оформляється відповідним Протоколом, який зберігається у Організатора Конкурсу.

10. Права Учасника.
Учасник має право:
10.1. Ознайомитись із Правилами Конкурсу.
10.2. Брати участь у Конкурсі у порядку, визначеному цими Правилами, отримувати інформацію про зміни у Правилах.
10.3. Вимагати від Організатора Конкурсу отримання інформації про Конкурс відповідно до Правил Конкурсу; 10.4. На отримання призу у разі визначення його Переможцем Конкурсу відповідно до гол. 9 цих Правил.

11. Обов'язки Учасника.
Учасник зобов'язується:
11.1. Виконувати всі дії, пов'язані з участю у Конкурсі та отриманням призів відповідно до цих Правил Конкурсу.
11.2. У разі оголошення Переможцем Учасник зобов'язаний надати уповноваженим представникам Організатора інформацію, що містить П.І.Б. Учасника, дату його народження, найменування документа, що посвідчує особу, його номер, ким і коли було видано, місце проживання та реєстрації, телефон, копію свідоцтва ІПН, адресу фактичного проживання, адресу електронної пошти. Дана інформація буде використана Організатором для подання відомостей до податкових органів та для доставки призу.

12. Права Організатора.
Організатор має право:
12.1. Відмовити в участі у Конкурсі Учасникам, які не дотримуються цих Правил. Відмовити у видачі Призу Переможцю, який відмовився надати дані, зазначені у п. 11.2. цих Правил, а також Учаснику, який не виконав вимог цих Правил.
12.2. Відмовити у видачі Призу Переможцю, який не отримав Приз у строк, вказаний Організатором, з вини Переможця.
12.3. Використовувати незатребувані призи на свій розсуд.
12.4. Вносити зміни до Правил Конкурсу з обов'язковою публікацією змін на Інтернет адресу https://novafoods.com.ua/blogs/promo/pidgotuj-sobaku-do-lita.
12.5. Організатор залишає за собою право не вступати в письмові переговори або інші контакти з Учасниками Конкурсу, крім випадків, зазначених у цих Правилах або на підставі вимог чинного законодавства України.
12.6. Організатор також має інші права, передбачені цими Правилами.

13. Обов'язки Організатора.
Організатор зобов'язується:
13.1. Провести Конкурс у порядку, визначеному цими Правилами.
13.2. Видати призи Переможцям Конкурсу відповідно до умов цих Правил.
13.3 Усі податки та збори, встановлені законодавством України, пов'язані з отриманням Переможцями конкурсу призів, обчислюються та перераховуються до бюджету Організатором згідно з нормами українського законодавства.

14. Порядок та строки отримання призу.
14.1. Після визначення Переможців Конкурсу відповідно до п.9.
14.2. Організатор Конкурсу надсилає Призи за допомогою Нової Пошти або будь-яким іншим способом на свій розсуд згідно з термінами, зазначеними у п. 3.4. цих Правил.
14.3. Організатор не несе відповідальності за несвоєчасну доставку та/або неотримання надісланих призів, якщо це сталося не з вини Організатора.
14.4. Організатор Конкурсу не несе відповідальності у разі доставки через Нову Пошту або будь-яким іншим способом на свій розсуд Призів за неправильною адресою внаслідок надання Учасником недостовірних та/або некоректних даних.
14.5. Для виконання зобов'язань з доставки/вручення призу Переможцям Конкурсу Організатор має право вимагати від Переможців Конкурсу надання інформації, передбаченої та необхідної для здійснення подібних дій. Повна або часткова відмова Переможця Конкурсу у наданні вищевказаної інформації автоматично звільняє Організатора від зобов'язань щодо доставки/вручення йому призу.
14.6. Усі витрати на доставку призів, а також відповідальність за відправку призів до служби остаточної доставки несе Організатор.
14.7. Переможець зобов'язаний заповнити та підписати «Акт прийому-передачі призу» (у 2-х примірниках) або бланк повідомлення про доставку Нової Пошти за фактом отримання призу. Один екземпляр Переможець залишає собі, другий екземпляр віддає уповноваженим представникам Організатора.
14.8. У випадку, якщо приз повернено через «Відмову від отримання», він не може бути повторно затребуваний його власником. Претензії щодо неотриманих вчасно у передбачені строки та за зазначеними некоректно адресами переможців призами Організатором не приймаються.
14.9. У разі, якщо приз втрачено або пошкоджено з вини Нової Пошти або іншої служби доставки, Організатор Конкурсу не несе відповідальності за втрату або пошкодження надісланого призу. Повторне надсилання або надання призів Організатором не провадиться.
14.10. Передача права Переможця на отримання призу іншій особі не допускається, за винятком випадків, описаних у цих Правилах.
14.11. Призи не видаються за недотримання Учасником цих Правил Конкурсу.
14.12. Виплата грошового еквівалента вартості призів заборонена.

15. Порядок зберігання незатребуваних призів та порядок їх запитання після закінчення термінів отримання призів.
15.1. Умовами Конкурсу не передбачено зберігання незатребуваних призів та можливість їхнього запиту після закінчення термінів отримання призів. Усі незатребувані призи до 31.05.2022 р. залишаються у Організатора, який може використовувати їх на власний розсуд.

16. Додаткові умови.
16.1. Організатор не несе відповідальності за:

 • недотримання, невчасне виконання Учасниками цих Правил;
 • отримання від Учасників неповних, некоректних відомостей, необхідних для участі у Конкурсі та отримання призів.

16.2. Організатор не несе відповідальності за неотримання від Учасника необхідних відомостей, у тому числі неотримання з вини служби доставки, організацій зв'язку, за технічні проблеми та/або шахрайства в мережі Інтернет та/або на каналах зв'язку, що використовуються під час проведення Конкурсу, а також – за неможливість здійснення зв'язку з Учасником через зазначені невірні або неактуальні контактні дані, у тому числі у разі надсилання призів на неправильну адресу або неналежну адресату, внаслідок помилки в написанні адреси при наданні Учасником інформації.
16.3. Організатор на свій власний розсуд має право заборонити подальшу участь у цьому Конкурсі будь-якій особі, яка підробляє інформацію або отримує вигоду з участі у Конкурсі, або діє на порушення цих Правил Конкурсу, діє деструктивним чином, або здійснює дії з наміром докучати, ображати, загрожувати або завдавати занепокоєння будь-якій іншій особі, яка може бути пов'язана з цим Конкурсом.
16.4. Якщо з будь-якої причини будь-який аспект цього Конкурсу не може проводитися так, як це заплановано, включаючи причини, спричинені зараженням комп'ютерними вірусами, неполадками в Інтернеті, дефектами, маніпуляціями, несанкціонованим втручанням, фальсифікацією, технічними неполадками або будь-якою причиною, що не контролюється Організатором. , яка спотворює або зачіпає виконання, безпеку, чесність, цілісність або належне проведення Конкурсу, Організатор може на свій одноосібний розсуд анулювати, припинити, змінити або тимчасово припинити проведення Конкурсу, або ж визнати недійсними будь-які анкети, що торкнулися, на участь у цьому Конкурсі.
16.5. Усі Учасники Конкурсу самостійно оплачують усі витрати, понесені ними у зв'язку з участю у Конкурсі (у тому числі без обмежень, витрати, пов'язані з доступом до Інтернету) без будь-якої компенсації таких витрат Організатором.
16.6. Персональні дані, отримані від Учасників відповідно до цих Правил, зберігаються у базі даних, адмініструванням якої займається Організатор Конкурсу. Персональні дані використовуються та зберігаються з метою проведення Конкурсу, вибору та оголошення переможців, присудження призів, видачі, отримання та розподілу призів, а також з метою подальшого надання рекламної інформації. Дії з персональними даними включають без обмеження: збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання в інформаційній системі персональних даних, уточнення (оновлення, зміна), вилучення, використання, знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів та інші дії, передбачені чинним законодавством України та необхідні для здійснення зазначеної мети обробки, а також передачу персональних даних будь-яким третім особам, яким ТОВ «НОВА ФУДС УКРАЇНА», передає відповідні персональні дані для досягнення зазначених вище цілей за обов'язкової умови забезпечення даними особами безпеки наданих вище персональних даних, у тому числі транскордонну передачу до країн, що є сторонами Конвенції Ради Європи про захист фізичних осіб під час автоматизованого оброблення персональних даних. Персональні дані, щодо яких дається дана згода, включають: прізвище, ім'я, по батькові, документ, що посвідчує особу (його номер, ким і коли був виданий, місце проживання та реєстрації), дані для видачі подарунка (індекс, район) , населений пункт, вулиця, будинок, корпус, квартира), ІПН (за наявності). Згода діє протягом 20 років і припиняється при наступі однієї з наступних подій: відкликання згоди на обробку персональних даних, досягнення мети обробки персональних даних після закінчення терміну обробки персональних даних. Фактом підтвердження вищезгаданого є згода з цими правилами.

Редакція від 21.01.2022 року.

Залишити коментар

Зауважте, коментарі повинні бути затверджені до їх публікації